Współpraca NMT z MiIZ PAN

29 maja zostało podpisane porozumienie dot. współpracy między Narodowym Muzeum Techniki a Muzeum i Instytutem Zoologii PAN.

29 maja zostało podpisane porozumienie dot. współpracy między Narodowym Muzeum Techniki a Muzeum i Instytutem Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

W dniu 29 maja, odbyło się spotkanie Dyrektora Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, Mirosława Zientarzewskiego z Dyrektorem Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, prof. dr. hab. Tomaszem Mazgajskim.

Dyrektorzy podpisali porozumienia o współpracy obu Instytucji, dotyczące współdziałania na polach naukowych i wystawienniczych, opieki nad zbiorami przyrodniczymi, w tym zoologicznymi, ale również oraz popularyzowaniu, upowszechnianiu i promowania wiedzy przyrodniczej, szczególności poprzez:

  • współtworzenia rozwiązań edukacyjnych, wystawienniczych i popularyzatorskich z wykorzystaniem dostępnych technik,
  • budowę baz kompetencji w obszarze opracowywania, katalogowania, przechowywania i prezentowania zbiorów przyrodniczych,
  • prezentowania rezultatów współpracy i upowszechniania jej wyników, w tym na konferencjach, kongresach, wystawach lub innych wydarzeniach.

Porozumienie zostało zwarte na okres pięciu lat, tj. do dnia 29 maja 2029 roku, z możliwością jego przedłużenia.

 

Powrót