Aparat telefoniczny biurkowy MT-XIII-177

Wytwórca: Państwowa Wytwórnia Aparatów Telegraficznych i Telefonicznych Warszawa.
Miejsce powstania: Warszawa, Polska.
Czas powstania: lata 1925 – 1928.

Aparat telefoniczny systemu CB (centralnej baterii, zasilany z centrali telefonicznej) przystosowany do pracy na sieciach telefonicznych miejskich z ruchem półautomatycznym i w pełni automatycznym. Produkowany na licencji firmy L.M. Ericsson. Zasilanie doprowadzane za pomocą dwuprzewodowej linii abonenckiej służącej także do przesyłania prądów fonicznych. Sygnał wywołania centrali uruchamiany przez podniesienie mikrotelefonu z widełek. Głównym elementem układu wywołania jest dzwonek polaryzowany. Układ wybierczy funkcjonujący w oparciu o tarczę numerową służącą do przekazania centrali numeru abonenta wywołanego. Układ rozmówny tworzony przez mikrofon i słuchawkę.

Organizatorzy