Wystawy

Historia transportu – morzem, lądem i powietrzem

Historia transportu – morzem, lądem i powietrzem


Wystawa „Historia transportu – morzem, lądem i powietrzem”prezentuje globalny rozwój technik przemieszczania się człowieka, od zarania dziejów do czasów współczesnych. Składa się z trzech części, przedstawiających historię transportu lądowego, wodnego i powietrznego. Główna, a zarazem największa część wystawy poświęcona jest w transportowi lądowemu. Prezentuje rozwój dróg od czasów rzymskich do współczesności, a także ewolucję pojazdów, które się po nich poruszały. Na ekspozycji znajdują się modele oraz eksponaty historycznych zaprzęgów konnych, lokomotyw parowych, rowerów, tramwajów i samochodów. W podobny sposób została przedstawiona historia transportu wodnego i powietrznego. Całość jest uzupełniona ciekawą ikonografią z unikatowymi zdjęciami i bogatym materiałem tekstowym, dostępnym na monitorach multimedialnych.

UWAGA: ze względu na obowiązujący reżim sanitarny dostepność stanowisk interaktywnych może być ograniczona.

Organizatorzy