Magnetofon kasetowy „Finezja”

Magnetofon M-536 „Finezja” pojawił się na rynku w okresie, gdy technologia produkcji pozwoliła na wysoką jakość rejestracji i odtwarzania w magnetofonach kasetowych. Wyraźnie zyskiwały one przewagę nad magnetofonami szpulowymi. Zbliżone parametry elektroakustyczne powodowały, że klienci wybierali sprzęt wygodniejszy w użyciu, korzystający z kaset typu CC.

O publikacji
Autor: Jerzy Lemański