Świadek Powstania Warszawskiego w zbiorach Narodowego Muzeum Techniki

Począwszy od 2014 r. Narodowe Muzeum Techniki posiada w swoich zbiorach niezwykły relikt: fragmenty rury spustowej odprowadzającej wodę z rynien gmachu PAST (Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej) przy ul. Zielnej 37 w Warszawie. Fragmenty rury są zarówno zabytkiem techniki – świadectwem metod wykonywania takich elementów wyposażenia budynków w pierwszych latach XX w. jak i pamiątką Powstania Warszawskiego 1944 r., uwiecznioną na zdjęciu przez Eugeniusza Lokajskiego (1908 – 1944) podczas trwania walk o PAST.

O publikacji
Autor: Janusz Sujecki
Tematyka: Inne