Wirnik turbiny wiatrowej Iw 301 MT-E-39

Wytwórca: I-wind.
Miejsce powstania: Stany Zjednoczone.
Czas powstania: 2009 rok.

Wirnik pionowej turbiny wiatrowej, umożliwiający przekształcanie energii kinetycznej mas powietrza w energię elektryczną. Powietrze porusza łopatami wirnika, a ruch ten przekazywany jest do generatora działającego jak prądnica. Urządzenie przeznaczone dla potrzeb przydomowej elektrowni wiatrowej.

Organizatorzy