1918 – Jak odzyskaliśmy technikę

Publikacja nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej myślą przewodnią jest przekonanie, że wraz z odzyskaniem niepodległości odzyskaliśmy również polską myśl techniczną.

To opowieść o największych osiągnięciach polskich inżynierów, techników i wynalazców w okresie 1918-1939. Patrząc z perspektywy czasu możemy ocenić, że Niepodległa Polska największe postępy poczyniła w pięciu dziedzinach techniki: w lotnictwie, marynarce, motoryzacji, przemyśle i radiofonii.

O publikacji
Autor: Tomasz Szczerbicki / NMT
Rok wydania: 2018