1918 – jak odzyskaliśmy technikę

Wystawy czasowe

Wystawa nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej myślą przewodnią jest przekonanie, że wraz z odzyskaniem niepodległości odzyskaliśmy również polską myśl techniczną.  Na wystawie pokazujemy największe osiągnięcia polskich inżynierów, techników i wynalazców w okresie 1918-1939.

Patrząc z perspektywy czasu możemy ocenić, że Niepodległa Polska największe postępy poczyniła w pięciu dziedzinach techniki: w lotnictwie, marynarce, motoryzacji,  przemyśle i radiofonii. Z tego też powodu wystawa składa się z pięciu niezależnych części. Każda z nich jest poświęcona jednemu z wyżej wymienionych sektorów.

Ekspozycja jako całość prezentuje ogrom dokonań Polaków w niezwykle krótkim okresie 21 lat. Pokazuje początkowe zacofanie w wymienionych dziedzinach, mozolne odrabianie strat, doganianie państw rozwiniętych, a czasem nawet ich prześcignięcie.

Wystawa po raz pierwszy została zaprezentowana w dniach 5-25 listopada na Krakowskim Przedmieściu przy Domu Polonii. Następnie gościła przed wejściem głównym do CH Arkadia. Aktualnie można ją oglądać przed głównym wejściem do Narodowego Muzeum Techniki.

1. Lotnictwo

Ekspozycja porusza między innymi następujące tematy:

 • pierwsze loty bojowe jednostek polskich w listopadzie 1918 roku,
 • formowanie lotnictwa wojskowego II RP,
 • powstanie szkół lotniczych na terenie całego kraju,
 • udział polskiego lotnictwa w Wojnie Bolszewickiej,
 • sukcesy sportowe polskich lotników (Żwirko, Bajan, Skarżyński)
 • sukcesy polskich inżynierów lotniczych (Wigura, Nowkuński, Prauss, Rogalski, Drzewiecki),
 • najlepsze konstrukcje polskich skrzydeł (samoloty RWD, PZL, Łoś, Karaś),
 • powstanie i rozwój PLL LOT.

2. Polska flota morska, cywilna i wojskowa

 • odzyskanie dostępu do morza,
 • budowa miasta i portu Gdynia,
 • powstanie morskiej floty handlowej,
 • powstanie marynarki wojennej,
 • flota pasażerska, polskie transatlantyki,
 • szkolnictwo morskie,
 • flotylle rzeczne, pińska i wiślana,
 • polska marynarka wojenna w wojnie obronnej 1939 roku.

3. Motoryzacja

Ekspozycja dotyczy całości rozwoju motoryzacji w Polsce międzywojennej:

 • pierwsze samochody i motocykle na ziemiach polskich po 1918 roku,
 • pierwsze próby wytwórczości krajowej (produkcji / montażu),
 • zrodzenie się idei „Samochodu popularnego” (przełom lat 20 i 30),
 • powstanie krajowego (państwowego) przemysłu motoryzacyjnego,
 • aktywność firm prywatnych w rozwoju motoryzacji w Polsce,
 • zmotoryzawanie Polskiej Armii,
 • dynamiczny rozwój motoryzacji w pokryzysowym okresie wzrostu gospodarczego (lata 1936 – 1939).

4. Centralny Okręg Przemysłowy

 • lokalizacja,
 • uwarunkowania strategiczne i gospodarcze,
 • największa inwestycja gospodarcza II Rzeczpospolitej,
 • pomysłodawca COP, Eugeniusz Kwiatkowski,
 • COP latem 1939, co udało się zrealizować.

5. Radiofonia

 • dramatyczny stan radiofonii bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości,
 • pierwsze próby nadawania przez PTR (Polskie Towarzystwo Radjotechniczne),
 • rozpoczęcie emisji regularnych audycji w 1926 roku przez „Polskie Radio Spółka z oo.”,
 • przebieg kampanii “Cała Polska ma Detefon”, dzięki której zradiofonizowano większość obszaru kraju,
 • budowa kompleksu nadawczego w Raszynie – najsilniejszej radiostacji w Europie,
 • powstanie szeregu rozgłośni lokalnych na terenie całego kraju,
 • przegląd najpopularniejszych audycji w przedwojennej Polsce,
 • produkcja przez zakłady „Elektrit” odbiorników radiowych należących do najnowocześniejszych
  w Europie.
Zaplanuj wizytę

Zobacz również: