Zapalarka kondensatorowa tranzystorowa TZK-100G typu Barbara MT-I-195

Wytwórca: Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BZEM.
Miejsce powstania: Bydgoszcz, Polska
Czas powstania: 1970 rok.

TZK-100G typ Barbara jest stosowaną w górnictwie tranzystorową zapalarką strzałową. Układ elektroniczny urządzenia zamontowany jest na dwustronnym obwodzie drukowanym. Zapalarka czerpie energię z baterii akumulatorów. Zasila ona przetwornicę ładującą kondensatory strzałowe. Ładowanie (do napięcia około 770 V) trwa około 15 sekund. Wsunięcie specjalnego, odejmowanego klucza i przekręcenie go w pozycję „strzał” włącza prąd w obwód strzałowy. Następnie dochodzi do zwarcia strzałowych zacisków i rozładowania kondensatora strzałowego. Urządzenie służy do odpalania 100 zapalników elektrycznych mostkowych.

Organizatorzy