Inhalator elektryczny

Inhalator elektryczny

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: WSL Bytom.
Miejsce powstania: Bytom, Polska.
Czas powstania: lata 60. XX wieku.

Przeznaczony do użytku domowego inhalator elektryczny umożliwiał prowadzenie terapii, w której para wodna lub aerozol leku wprowadzany jest do dróg oddechowych. Inhalator składa się z aparatu i szklanej rury. W podstawie aparatu ulokowany jest element grzejny o mocy 250 W ze spralą oraz bocznym gniazdem do przewodu elektrycznego. Urządzenie zasilane prądem o napięciu 220V. Z podstawą zespolony jest zbiornik na wodę wykonany z niklowanej stali, wyposażony w uchwyt i rurkę wskaźnikową. Zbiornik posiada wlew wody z zaworem bezpieczeństwa i rurkę do odprowadzania pary. Miejsce do mocowania obejmy zbiornika na lek znajduje się na bocznej ścianie zbiornika. Rozpylony lek wyprowadzany był szklaną rurą o końcu lejkowato rozszerzonym.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Technika medyczna