Model aeolipili Herona z Aleksandrii

Model aeolipili Herona z Aleksandrii

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca:
Miejsce powstania:
Czas powstania:

Aeolipila (tzw. bania lub turbina) Herona to pierwowzór turbiny parowej skonstruowany w I wieku naszej ery około 60 r. przez Herona z Aleksandrii (ok. 10 – ok. 70 r.). Urządzenie składa się z podgrzewanego ogniem kotła oraz właściwej turbiny zamocowanej na osi. Powstająca w kotle para doprowadzona była do kuli poprzez rurki i wydostawała się przez dysze skierowane przeciwbieżnie. Siły odrzutu o tym samym kierunku lecz przeciwnym zwrocie wytwarzały siłę ciągu powodując ruch obrotowy kuli.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Budowa maszyn