Model pługa pięcioskibowego PC-5

Model pługa pięcioskibowego PC-5

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Gołębiowski Tadeusz
Miejsce powstania: Polska
Czas powstania: 1955 rok.

Model pięcioskibowego pługa – narzędzia rolniczego służącego do wykonywania orki. PC-5 wyposażony jest w pięć lemieszowych korpusów płużnych. Do każdej ze słupic – elementu łączącego poszczególne części korpusu przykręcony jest lemiesz odcinający pas roli oraz odkładnica, odwracająca i odkładająca skiby podcięte przez lemiesz do poprzednio wyoranej bruzdy z jednoczesnym kruszeniem i mieszaniem gleby.