Prasa introligatorsko-drukarska

Prasa introligatorsko-drukarska

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: nieustalony.
Miejsce powstania: nieustalone.
Czas powstania: druga połowa XIX wieku.

Prasa introligatorsko-drukarska, składająca się z podstawy będącej jednolitym odlewem żeliwnym, z podporą śruby oraz ruchomej (w pionie) płyty dociskowej uruchamianej gwintem śruby. Zarówno podstawa, jak i płyta dociskowa dekorowane są uskokowymi profilami, natomiast podpora śruby – bogatą dekoracją plastyczną o motywach geometryczno-roślinnych. Na zewnętrznych grzbietach podpory, u podstawy, motyw maskaronów. Przyjmując stylistykę dekoracji jako kryterium datowania obiektu, prasa nie mogła powstać wcześniej, niż w latach 60. XIX wieku. Wyznaczenie górnej cezury jest trudne: odlew taki powstać mógł zarówno w XIX wieku (jest to bardziej prawdopodobne), jak i w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Poligrafia