Refraktometr typu Pulfricha

Refraktometr typu Pulfricha

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Carl Zeiss AG
Miejsce powstania: Jena, Niemcy.
Czas powstania: 1930 rok.

Refraktometr typu Pulfricha (Carl P. Pulfrich, 1858 – 1927, był niemieckim fizykiem) służy do pomiaru współczynnika załamania światła. Pomiar ten należy do najważniejszych w optyce i chemii fizycznej. Współczynnik załamania dla danej długości fali świetlnej i określonych warunków (temperatura, ciśnienie) jest wielkością stałą, charakterystyczną dla danej substancji. Wiązka światła pada na badaną próbkę, załamuje się i przez pryzmat refraktometryczny wpada do lunetki z krzyżem do nastawiania na graniczną linię załamania. Lunetka przesuwa się po podziałce do odczytywania kąta granicznego załamania. Urządzenie składa się z okularu z możliwością ogniskowania, rury tubusowej z układem soczewek, barwnych filtrów i skalą oraz pryzmatu w obudowie z blachy niklowanej.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Przemysł chemiczny