Sito do papieru czerpanego

Sito do papieru czerpanego

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Mirkowska Fabryka Papieru
Miejsce powstania: Jeziorna k. Konstancina
Czas powstania: pocz. XX w.

Historia produkcji papieru w Jeziornej sięga roku 1776. Na papierze wyprodukowanym w tamtejszym młynie papierniczym spisano Konstytucję 3 Maja.
W następnych latach papiernia zmieniała właścicieli aż do 1887 r. kiedy to została kupiona przez Towarzystwo Akcyjne Mirkowskiej Fabryki Papieru w Wieruszowie. Nowi właściciele przenieśli maszyny i załogę z Wieruszowa do Jeziornej tworząc nową firmę pod nazwą Mirkowska Fabryka Papieru. Od tego czasu papiery sygnowane były znakiem Jeziorna-Mirków.
Sito do papieru czerpanego, którego produkcja była specjalnością zakładu, jest 3-elementowe. Składa się drewnianej ramy, do której przymocowano gęstą siatkę metalową z wyszytymi drutem literami „JM”. Na ramę z siatką nakładano dwudzielną ramkę drewnianą, gdzie osadzano masę tworząc 2 arkusze papieru.