Suwak logarytmiczny

Suwak logarytmiczny

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Albert Nestler A.G.
Miejsce powstania: Lahr, Niemcy.
Czas powstania: lata 30. XX wieku.

Suwak logarytmiczny zbudowany jest z trzech części: korpusu i ruchomej linijki, na których naniesiono skale oraz ruchomego okienka w blaszanej obudowie, wyposażonego w płaską sprężynę utrzymującą jego prostopadłe położenie. Korpus i linijka wykonane są z drewna; okienko – ze szkła akrylowego. Na korpusie znajduje się linijka o długości 25 cm służąca pomiarom odległości i kreśleniu prostych. Na dolnej ściance przyrządu umieszczono podstawowe dane niezbędne w procesie projektowania. Suwak umożliwia mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie oraz logarytmowanie i obliczanie funkcji trygonometrycznych. Firma Albert Nestler A.G. była przed 1939 r. największym na świecie producentem suwaków logarytmicznych.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Varia