Wkładka bezpiecznikowa

Wkładka bezpiecznikowa

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: nieustalony.
Miejsce powstania: Polska.
Czas powstania: lata 1927 – 1937.

Opisywana bezpiecznikowa topikowa wkładka elektryczna mogła być użytkowana tylko w przypadku zastosowania bocznego styku do główki. Posiada osłonę izolacyjną z porcelany zawierającą cztery druty topikowe. Zastosowanie: 250 V i – prawdopodobnie – 10A. Kanaliki wypełnione piaskiem pełniącym funkcję gasika łuku. Wejściowa płytka stykowa z blachy w kształcie cylindrycznym wspólna dla drutów topikowych. Wkładka posiada cztery płytki stykowe, wyjściowe, izolowane osłoną. Stopienie drutu topikowego sygnalizował brak płytki w kolorze czerwonyym (obecnie kolor ten stosowany jest jako oznaczenie dla 10A).