Edukacyjna oferta dla szkół

Oferta zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2023/2024.

Zapraszamy wszystkich uczniów na lekcje muzealne połączone z oprowadzaniem po wystawach w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie.

1.Lekcja muzealna „CYFROWY ŚWIAT”

Zajęcia poświęcone powstaniu i rozwojowi techniki komputerowej. Tematyka zajęć obejmuje:

– wprowadzenie w historię komputerów i gier komputerowych,

– zapoznanie z podstawami binarnego zapisu liczb,

– prezentację budowy współczesnego komputera domowego,

– warsztaty praktyczne: jak zakodować cyfrowe zdjęcie?

– oprowadzenie po wystawie „Historia komputerów. Liczy się!”

Czas trwania: 60 minut. Adresatami są uczniowie szkół podstawowych (3-8) i starsi.

Rekomendowany przedmiot: informatyka.

2.Lekcja muzealna „KSIĘŻYCOWY POJAZD BEKKERA”

Zajęcia poświęcone historii kosmicznych lotów załogowych oraz roli Polaka, Mieczysława Bekkera, rozwoju techniki eksploracji Księżyca. Tematyka zajęć obejmuje:

– wprowadzenie w historię załogowych lotów kosmicznych,

– przedstawienie postaci Mieczysława Bekkera oraz pojazdu jego konstrukcji,

– samodzielną budowę uproszczonego modelu pojazdu terenowego,

– konkurs sprawności pojazdów zbudowanych przez uczestników zajęć

– oprowadzenie po wystawie „Wkład Polaków w światowe dziedzictwo techniczne”.

Czas trwania: 60 minut. Adresatami są uczniowie szkół podstawowych (1-6).

Rekomendowany przedmiot: historia.

3.Lekcja muzealna „SZYBUJĄCE MARZENIA”

Zajęcia poświęcone rozwojowi lotnictwa w kraju:

– wprowadzenie w światową historię awiacji,

– przedstawienie postaci Czesława Tańskiego oraz słynnych konstruktorów lotniczych,

– historię zwycięstwa w Polaków w zawodach lotniczych Challenge 1932,

– samodzielną budowę kartonowych modeli szybowców i wiropłatów,

– oprowadzenie po wystawie „Historia transportu. Lądem, morzem i powietrzem”.

Czas trwania: 60 minut. Adresatami są uczniowie szkół podstawowych (1-8).

Rekomendowany przedmiot: fizyka.

4.Lekcja muzealna „KOLEJĄ PRZEZ ANDY”

Zajęcia poświęcone postaci Ernesta Malinowskiego, budowniczego kolei transandyjskiej. Tematyka zajęć obejmuje:

– przedstawienie powodów wybudowania kolei transandyjskiej,

– zapoznanie z postacią Ernesta Malinowskiego, słynnego polskiego inżyniera kolejowego,

– prezentacja szczególnych cech andyjskiej trasy kolejowej Malinowskiego,

– budowa kartonowego modelu wiaduktu i badanie jego cech wytrzymałościowych,

– oprowadzenie po wystawie „Wkład Polaków w światowe dziedzictwo techniczne”.

Czas trwania: 60 minut. Adresatami są uczniowie szkół podstawowych (3-8) i starsi.

Rekomendowany przedmiot: technika, praca-technika.

5.Lekcja muzealna „SŁYNNE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE”

Zajęcia poświęcone najważniejszym podróżom żeglarskim w okresie od XVI do XIX wieku. Tematyka zajęć obejmuje:

– przedstawienie cech historycznych i konstrukcyjnych napędu żaglowego,

– interaktywny wykład historyczny na terenie wystawy „Historia transportu. Lądem, morzem i powietrzem”,

– oprowadzenie po wystawie „Historia transportu. Lądem, morzem i powietrzem”.

Czas trwania: 60 minut. Adresatami są uczniowie szkół podstawowych (3-8) i starsi.

Rekomendowany przedmiot: geografia.

 

Rezerwacje można składać mailowo pod adresem e-mail:  rezerwacja@nmt.waw.pl 

Więcej informacji dot. LEKCJI MUZEALNYCH W NMT

Więcej informacji dot. OPROWADZANIA Z PRZEWODNIKIEM

Zapraszamy również na lekcje muzealne w ramach Festiwalu Nauki 2023, w dniach 26 – 29.09.2023 r. Rezerwacja i szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.festiwalnauki.edu.pl

 

Powrót