Izolator teletechniczny MT-XIII-437

Wytwórca: Fabryka Porcelany, Naczyń Kamiennych, Pieców Kaflowych i Cegły Ogniotrwałej Książąt Druckich Lubeckich w Ćmielowie.
Miejsce produkcji: Ćmielów. Polska.
Wyprodukowano pomiędzy 1900 a 1920 rokiem.

Izolator teletechniczny wykonany z porcelany. Składa się z płaszcza i główki z rowkiem, w którym w trakcie eksploatacji spoczywał drut przewodowy. Dwa boczne wcięcia na główce przeznaczone są do blokowania drutu wiązałkowego. Płaszcz izolatora oddzielony od główki szyjką służącą do owinięcia drutu wiązałkowego mocującego drut przewodowy. Izolator posiada wewnętrzną tulejkę z częścią nagwintowaną służącą do osadzenia na haku lub trzonie. Izolator służył do zamocowania i podtrzymywania drutu przewodowego telefonu lub telegrafu. Prezentowany tu eksponat, ze względu na swój rozmiar (całkowita wysokość: 11 cm) przystosowany był do napowietrznych linii drutowych o zasięgu bocznym oraz do przyłączeń abonenckich.

Organizatorzy