Refraktometr ręczny model RR-11 MT-VI-58

Wytwórca: PZO Polskie Zakłady Optyczne.
Miejsce powstania: Warszawa, Polska.
Czas powstania: 1972 rok.

Refraktometr jest urządzeniem służącym do pomiarów współczynnika załamania światła w różnych substancjach. Prezentowany eksponat jest ręcznym lunetkowym refraktometrem optycznym wraz z drewnianym futerałem i przyrządami pomocniczymi. Wykorzystywany do ustalania procentowej zawartości suchej substancji w surowcach i przetworach oraz do badania procentowej zawartości cukru w wodnych roztworach przy temperaturze + 20 ºC.

Organizatorzy