Pancerny Ford pierwszy produkowany seryjnie w Polsce pojazd pancerny

Wojny o Niepodległość Polski i jej granice w latach 1918-1921 miały niemal przez cały ten okres charakter ruchowy. Do tego typu działań najbardziej nadawały się ówcześnie samochody pancerne. Co prawda Polska posiadała na stanie 120 wolnobieżnych czołgów francuskich typu Renault 1917FT jednak ze swoją prędkością 6,5 km/godz. możliwość ich użycia była dość ograniczone. Nieco inna była sytuacja odnośnie samochodów pancernych. Ich zalety dostrzeżono bardzo szybko i już u zarania Niepodległości zaczęto budować pojedyncze improwizowane pojazdy tego typu. Posiadano też kilkadziesiąt pojazdów zdobycznych, głównie po państwa zaborczych.

O publikacji
Autor: Zespół NMT
Tematyka: Inne