Skalmierzyce – graniczny dworzec dwóch cesarzy

W 1815 roku, po Kongresie Wiedeńskim, granice państw Europy środkowej uległy znaczącym przemianom. Sam Kongres część historyków nazywa „Czwartym Rozbiorem Polski”. Definitywnie przestało istnieć stworzone przez Napoleona Księstwo Warszawskie, a zamiast niego pojawiło się połączone unią personalną i zależne od carskiej Rosji, Królestwo Polskie. Niewielka część ziem dawnego księstwa znalazła się w granicach Prus, reszta musiała uznać zwierzchnictwo caratu. Granica biegła kilka kilometrów na zachód od Kalisza, który był ostatnim dużym miastem należącym do Imperium Rosyjskiego. Właśnie tak wytyczony przebieg linii dzielącej Prusy i Rosję przyczynił się do powstania niezwykłej, opisanej tu budowli.

O publikacji
Autor: Jerzy Lemański
Tematyka: Kolej