Kaseta na szklane klisze fotograficzne

Kaseta na szklane klisze fotograficzne

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: nieustalony.
Miejsce powstania: nieustalone.
Czas powstania: nieustalony.

Kaseta wyciągowa na fotograficzne negatywowe klisze szklane do miechowego aparatu fotograficznego. Wykonana z drewna, zaopatrzona w uchwyt. Wymiary kasety: 12 x 20 cm. Szklane klisze fotograficzne (płytki szklane z naniesioną światłoczułą emulsją) zaczęły być używane na szerszą skalę w drugiej połowie XIX wieku. W okresie międzywojennym stopniowo wyparte zostały przez błony fotograficzne. Przedział chronologiczny, w jakim zawiera się czas powstania prezentowanej kasety jest zatem ograniczony tymi ramami czasowymi.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Fotokinematografia