Koreks uniwersalny – pojemnik do obróbki fotograficznej

Koreks uniwersalny – pojemnik do obróbki fotograficznej

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: nieustalony
Miejsce powstania: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Czas powstania: lata 70. – 80. XX wieku.

Koreks uniwersalny – pojemnik do obróbki fotograficznej, służący do wywoływania taśmy filmowej czarno-białej i kolorowej o szerokości 8 mm oraz 2 x 8 mm (format 2 x 8 mm był ładunkiem posiadającym 2 ścieżki zapisu: po nagraniu jednej strony taśmy i przełożeniu, nagrywano drugą połowę. Po wywołaniu, film rozcinało się wzdłuż środka i łączyło tworząc jeden film o szerokości 8 mm). Koreks zbudowany jest z pojemnika z czarnego bakelitu w kształcie płaskiego walca z dwoma otworami, do których podłączone są przewody gumowe do wlewania i wylewania roztworów oraz z pokrywy bakelitowej z otworem do nalewania roztworów. Wyposażony jest w szpulę do nawijania filmu, składającą się z 2 talerzyków przesuwnych, umożliwiających wywołanie filmu 8 mm lub 2 x 8 mm. Urządzenie światłoszczelne, dające możliwość wywoływania filmów przy świetle dziennym lub sztucznym.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Fotokinematografia