Rozstrzygnięte

Wykonanie wystawy stałej w Narodowym Muzeum Techniki w Gmachu G budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja-oz-otwarcia-ofert-wystawa

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i instalację ekspozytorów oraz scenografii wystawy głównej Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie w lokalizacji: Gmach „G” budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawa.

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (08/04/2022 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 08/04/2022 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie (Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Wykonanie wystawy stałej w Narodowym Muzeum Techniki w Gmachu G budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie (Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Wykonanie wystawy stałej w Narodowym Muzeum Techniki w Gmachu G budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie"
  • drogą elektroniczną na adres email . W tytule prosimy o wpisanie "Wykonanie wystawy stałej w Narodowym Muzeum Techniki w Gmachu G budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.