Zbiory CNMT

Zbiory CNMT

Narodowe Muzeum Techniki to największa placówka muzealnictwa technicznego w Polsce. W swoich zbiorach posiada ponad 15 tysięcy eksponatów. W kolekcji znajdują się eksponaty z wielu dziedzin., m.in. astronomii i fizyki, górnictwa i hutnictwa, informatyki, radiotechniki, transportu a także energetyki.

Przeglądaj zbiory NMT Wypożycz eksponat
Technika gospodarstwa domowego