Medal Tysiąclecia Górnictwa Polskiego.

Medal Tysiąclecia Górnictwa Polskiego.

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Mennica Państwowa.
Miejsce powstania: Warszawa, Polska.
Czas powstania: 1962 rok.

Medal upamiętniający tysiąclecie górnictwa polskiego. Wybity jako wykonanie uchwały Państwowej Rady Górnictwa z 3 września 1960 r., która stanowiła, że „znaczenie i godność górnictwa w dziejach Polski należy upamiętnić wybiciem medalu Tysiąclecia Górnictwa Polskiego”. Medal wykonany z tombaku, zaprojektował artysta plastyk Wojciech Kubiczek. Awers: w centralnym miejscu medalu pięć tarcz z herbami miast związanych z historią górnictwa polskiego. Nad każdą z tarcz nazwa miasta: „BYTOM / OLKUSZ / KATOWICE / DĄBROWA GÓRNICZA / WIELICZKA”. Na obwodzie awersu napis: „GÓRNICTWO W 1000-LECIE PAŃSTWA POLSKIEGO” oraz godło górnicze: skrzyżowane pyrlik i żelazko. Rewers: w centralnym miejscu medalu pięć tarcz herbowych kolejnych miast związanych z górnictwem. Nad każdą z nich – nazwa miasta: „KIELCE / KROSNO / TARNOWSKIE GÓRY / KOWARY / LEGNICA”. Napis na obwodzie wymienia przedzielone godłem górniczym nazwy najważniejszych metali i surowców mineralnych występujących na ziemiach polskich: „WĘGIEL, NAFTA, ŻELAZO, MIEDŹ, SREBRO, SÓL, SIARKA, OŁÓW, CYNK”.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Technika w sztuce