Odznaka Krajowej Narady Budownictwa 1956 r

Odznaka Krajowej Narady Budownictwa 1956 r

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Mennica Państwowa.
Miejsce powstania: Warszawa, Polska.
Czas powstania: 1956 rok.

Odznaka przeznaczona dla uczestników Krajowej Narady Budownictwa, która odbyła się w 1956 r. Wykonana jest z białego metalu. Nakrętkę wykonano z aluminium. Awers odznaki – relief: w centralnej części wyobrażenie elementów prefabrykowanych, otoczone napisem: „KRAJOWA NARADA BUDOWNICTWA. 1956” Rewers odznaki – data „1956”. Na aluminiowej nakrętce napis: „MENNICA PAŃSTWOWA”.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Technika w sztuce