Medal upamiętniający 130-lecie powstania huty żelaza Vítkovice i 100-lecie produkcji konstrukcji mostowych.

Medal upamiętniający 130-lecie powstania huty żelaza Vítkovice i 100-lecie produkcji konstrukcji mostowych.

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Medalierzy: inicjały J.K. I A.P.
Miejsce powstania: Czechosłowacja

Czas powstania: 1958 rok.

Medal wykonany z brązu, upamiętniający 130-lecie powstania huty żelaza Vítkovice i 100-lecie produkcji konstrukcji mostowych. Awers – relief: z prawej, na tle globu ziemskiego most i wieńczący glob maszt antenowy. W tle – wizerunek huty. Z lewej – wyobrażenia postaci ślusarza i spawacza. Całość otoczona półkoliście ułożonym napisem: „1858. LET MOSTÁRENSKÉ VÝROBY. 1958”. Poniżej napis: „VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY KLEMENTA GOTTWALDA”. Przy podstawie ornament z liści laurowych. W centralnej części znak firmy i skrót nazwy: „VŽKG”; powyżej półkoliście ułożony napis: „1828. 130. 1958”. Rewers – gładka powierzchnia.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Technika w sztuce