Medal upamiętniający otwarcie Kanału Kilońskiego – 19 – 22.06.1895 r.

Medal upamiętniający otwarcie Kanału Kilońskiego – 19 – 22.06.1895 r.

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Medalier Lauer.
Miejsce powstania: Niemcy.
Czas powstania: 1895 rok.

Medal wykonany z miedzi, upamiętniający otwarcie Kanału Kilońskiego w czerwcu 1895 r. Awers: profile Wilhelma I, Fryderyka III i Wilhelma II. Wokół profili napis: „WILHELM I FRIEDRICH III WILHELM II”. Rewers: relief – przedstawienie mostu nad Kanałem. Widoczne wieżyczki na przyczółkach mostu. Pod mostem – rząd żaglowców. Nad mostem rozlokowano 14 tarcz herbowych ułożonych w półkole; pod nimi napis: „HOCHBRÜCKE ZU GRÜNTHAL”. Poniżej mostu napis: „ERÖFFNUNGSFEIER DES NORD-OSTSEE-KANALS 19.22.JUNI 1895”.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Technika w sztuce