Medal upamiętniający zakończenie budowy tunelu Tirol – Vorarlberg w 1883 r.

Medal upamiętniający zakończenie budowy tunelu Tirol – Vorarlberg w 1883 r.

warehouse Eksponat znajduje się w magazynie CNMT

Wytwórca: Medalier Josef Hermann Tautenhayn.
Miejsce powstania: Austria.
Czas powstania: 1883 rok.

Medal wykonany z brązu, upamiętniający zakończenie budowy tunelu kolejowego Tirol – Vorarlberg. Wykonawcą był Josef Hermann Tautenhayn (1837 – 1911) austriacki rzeźbiarz i medalier, który współpracował m.in. przy wznoszeniu Fontanny Ateny przed austriackim parlamentem. Awers – relief: w centralnej części wlot tunelu, po obu stronach postaci kobiece z tarczami herbowymi, podające sobie dłonie, symbolizujące Tirol i Vorarlberg. Ponad nimi – herb Cesarstwa Austrii (Austro-Węgier). Od góry półkoliście biegnący napis: „BEGINN JUNI 1880 – DURCHSCHLAG NOV. 1883”. Na wstędze poniżej napis: „EHRE DER ARBEIT” . Rewers: dokoła napis: „DIE K. K. DIRECTION FÜR STAATS – EISENBAHNBAUTEN”. W kolistym obramieniu z liści laurowych napis: „DEN ERBAUERN DES ARLBERG-TUNNELS ZUR ERINNERUNG”.

Cechy

Typ: Eksponaty

Tematyka: Technika w sztuce